Izvēlēties valodu: Pirkumu grozs
Grozā
0
 prece(s)
Interneta veikala "www.tart.lv" nolīguma noteikumi


1. Terminu skaidrojums

1.1. Autors ir fiziska persona, kas reģistrējas interneta veikalā "www.tart.lv", lai kļūtu par reģistrētu autoru, ar nolūku izvietot tajā savus autordizainus.

1.2. Sabiedrība - SIA "Denvers Baltika", reģistrācijas Nr. 40003427320, interneta veikala "www.tart.lv" īpašnieks.

1.3. Autora profils – informācija kura izvietota mājas lapa www.tart.lv, kas ir pieejama tikai Autoram, iekļaujoša personālos datus un autora darbu sarakstu.

1.4. Darbu saraksts - Autora darbu kopums, kas glabājas elektroniskā formā Autora profilā.

1.5. Nolīgums par izmaksu apmēru - nosaka autoratlīdzības aprēķināšanas un izmaksas kārtību, un ir publicēts un pieejams interneta veikala "www.tart.lv" mājas lapā.

1.6. Nolīgums par izmaksu izmēru ir neatņemama šī nolīguma sastāvdaļa.


2. Līguma priekšmets

2.1. Autors nodod Sabiedrībai tiesību pārdot, ar internetsaita www.tart.lv palīdzību, dizaineru darbi, kas iekļauti Autora dizaineru darbu sarakstā, kurus pievienoja Autors, par ko saņemot autora autoratlīdzību, kuras apmērs un izmaksas kārtība tiek noteikta saskaņā ar šo nolīgumu.


3. Autora tiesības un pienākumi

3.1. Autoram ir tiesības saņemt no Sabiedrības izziņu par Dizainera darbu saglabāšanu Autora profilā.

3.2. Autors pilnā apmērā atbild par Dizainera darbu saturu un Sabiedrībai sniegtās informācijas patiesumu. Autors apņemas aizstāvēt Sabiedrību pret trešās puses prasījumiem, kas izceltos no Autora sniegtas nepatiesas informācijas par Dizainera darbu autorību vai Dizainera darbu saturu.

3.3. Autoram ir tiesība nodzēst pievienotās dizaineru darbus, bez Sabiedrības iepriekšējas darīšanas zināmu par to.


4. Sabiedrības pienākumi un tiesības

4.1. Sabiedrība nodrošina Autora personas datu drošību un konfidencialitāti.

4.2. Sabiedrībai ir pienākums veikt Autora Dizaineru darbu lejupielāžu uzskaiti un statistikas sagatavošanu Autoram.

4.3. Sabiedrībai ir pienākums aprēķināt un ieturēt no Autora autoratlīdzības Iedzīvotāju Ienākumu Nodokli un pārskaitīt to Valsts budžetā.

4.4. Pēc Autora pieprasījuma, Sabiedrībai ir pienākums sniegt Autoram atskaiti par izmaksāto autoratlīdzību un nomaksāto Iedzīvotāju ienākumu nodokli.

4.5. Sabiedrībai ir tiesības veikt Autora autortiesību aizsardzības pasākumus attiecībā pret trešajām personām.

4.6. Sabiedrībai ir tiesības mainīt Nolīgumu, bez Autora iepriekšējas darīšanas zināmu par to.

4.7. Sabiedrībai ir tiesības lauzt Nolīgumu, bez Autora iepriekšējas darīšanas zināmu par to.

4.8. Sabiedrībai ir tiesības atteikt Autoram jebkura Autora Dizaineru darbu izvietošānu, bez cēloņu paskaidrojuma.

4.9. Sabiedrībai ir tiesības mainīt norādīto cenu par vienu dizainu.


5. Informācijas apmaiņa

5.1. Informācijas apmaiņa starp Autoru un Sabiedrību notiek elektroniski, izmantojot internetu. Šādā veidā veiktai informācijas apmaiņai nav nepieciešams papildus apstiprinājums, ja vien puses iepriekš nav vienojušās citādi.

5.2. Tiek uzskatīts, ka visas darbības, kas veiktas Autora profilā, ir veicis pats Autors, un Autors ir pilnā apmērā atbildīgs par šīm darbībām un to sekām, kā arī par Autora profilā pausto informāciju un tās saturu.

5.3. Noslēdzot Nolīgumu, Autors izdomā pieejas paroli Autora profilam. Parole, kuru izdomāja Autors, - tas ir konfidenciāla nošifrēta informācija, kura ir pieejama tikai Autoram un var izmantot tikai Autors.

5.4. Ja parole tiek nozaudēta vai kļuvusi zināma trešajām personām, Autors nekavējoties par to paziņo Sabiedrībai. Autors sedz visus Sabiedrības zaudējumus, kas radušies Autoram nozaudējot paroli vai to izpaužot trešajām personām.


6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Nolīgums stājas spēkā ar dienu, kad Sabiedrība ir apstiprinājusi Autora iesūtīto reģistrācijas formu, un ir spēkā līdz tas tiek lauzts.

6.2. Visus strīdus, kas radušies Nolīguma izpildes sakarā, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja tādā veidā izlīgums nav panākams, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā pēc Sabiedrības atrašanās vietas un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošānu.

6.3. Nolīgums ir sastādīts elektroniski un tā spēkam nav nepieciešama papildus apstiprināšana jebkādā formā.


Interneta veikala „www.tart.lv” nolīgums par autoratlīdzības apmēru un izmaksu kārtību

1. Autoratlīdzība sastāda summu, kuru norādīja Autors, par konkrētu dizainera darbu, kas ir pārdots ar mājas lapa www.tart.lv palīdzību. Autoratlīdzība apjoms par katru dizainera darbu tiek noapaļots līdz veselajiem santīmiem.

2. Autoratlīdzības izmaksa tiek veikta nedēļas laikā, no pieprasījuma saņemšanas dienas, ko noformēja Autors viņa profilā, ja izmaksājamā summa ir sasniegusi vismaz 15 €.


© 2006-2019 "Denvers Baltika" sia. All rights reserved.
tālrunis: 27121212, 67383671
e-mail: office@tart.lv
adrese: Ganību dambis 30a, 4. stāvs, Rīga, LV-1005, Latvija

Portāla lietošanas noteikumi |  Privātuma politikā
Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angl. cookies). Uzklikšķinot “piekrītu” vai turpinot pārlūkošanu mājaslapā, Jūs piekrītat sīkfailu uzstādīšanai un izmantošanai. Savu piekrišanu varēsiet atcelt jebkurā brīdī, nomainot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot ierakstītos sīkfailus. Vairāk informācijas – privātuma politikā.